Solidarni2010

FILM

Solidarni 2010 – film zrealizowany przez dokumentalistkę Ewę Stankiewicz oraz publicystę Jana Pospieszalskiego po katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Dokument stanowi zapis rozmów prowadzonych pomiędzy ludźmi zgromadzonymi podczas żałoby narodowej po katastrofie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz podczas uroczystości pogrzebowych Pary Prezydenckiej w Krakowie. /wiki/
Pełna wersja filmu: http://vimeo.com/12978793

STOWARZYSZENIE

W 2010 roku powstało Stowarzyszenie Solidarni 2010 z siedzibą we Wrocławiu, którego nazwa nawiązuje do tytułu filmu. Zostało ono wpisane do rejestru stowarzyszeń 31 stycznia 2011; jego prezesem została Ewa Stankiewicz.

10 kwietnia 2011 Stowarzyszenie rozpoczęło protest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, domagając się dymisji premiera Donalda Tuska i postawienia go przed Trybunałem Stanu za oddanie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej „w ręce Rosji”. Stowarzyszenie domagało się też powołania międzynarodowej komisji ds. zbadania przyczyn katastrofy, zgody na ekshumację ciał ofiar i ujawnienia zdjęć satelitarnych NATO z ostatniej fazy lotu samolotu Tu-154M. /wiki/

Strona stowarzyszenia: http://solidarni2010.pl/

Fragment statutu:

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

Art. 9 – Cele Stowarzyszenia

 1. Nowoczesna Polska: silna, suwerenna i solidarna, oparta na fundamencie wartości chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego.
 2. Wolność słowa. Prawda i odwaga w debacie publicznej, rzetelność informacji i pluralizm w mediach.
 3. Rozwój Polski na bazie prawdy historycznej i tożsamości narodowej. Włączenie doświadczenia polskiego narodu w budowanie przyszłości Polski.
 4. Edukacja promująca samodzielne myślenie, zdrowy rozsądek, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność i odwagę cywilną, promowanie i upowszechnianie kształcenia na odległość oraz wdrażanie innowacyjnych projektów.
 5. Rozwój polskiej gospodarki, wyzwolenie potencjału kreatywności i przedsiębiorczości, budowanie polskiego kapitału.
 6. Walka ze wszelkimi przejawami ideologii totalitarnych. Przeciwstawianie się szowinizmowi i ksenofobii w życiu społecznym.
 7. Poszanowanie godności człowieka i praw obywatelskich.
 8. Oparcie życia społecznego na odpowiedzialności jednostki i sprawnych instytucjach państwa działającego w sposób przejrzysty, uczciwy i sprawiedliwy. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ze względu na poglądy polityczne, przekonania religijne bądź wyznawany system wartości, zapobieganie e-wykluczeniu.
 10. Budowanie postaw patriotycznych.
 11. Dążenie do zachowania katolickiej tożsamości Polski poprzez pielęgnowanie pamięci historycznej, odrębności tradycji i kultury polskiego narodu, przy jednoczesnym poszanowaniu wkładu w kulturę i obyczajowość mniejszości wyznaniowych i narodowych.

Manifest (fragment)

„(…)Swoją walkę o godność będziemy prowadzić, wskrzeszając idee „Solidarności”. Tylko w masowym ruchu społecznym, łączącym ludzi bez względu na wiek, wykształcenie i status materialny, mamy szansę zwyciężyć kłamstwo obecne w życiu publicznym. Naszymi patronami są papież Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, Zbigniew Herbert, Anna Walentynowicz i Lech Kaczyński. Wspólnie pragniemy realizować marzenie poległego w Smoleńsku prezydenta o Polsce silnej i sprawiedliwej. Chodźcie z nami! „

http://solidarni2010.pl

Reklamy